4 Nisan 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28962

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                         3 Nisan 2014

         69471265-305-2502

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 31/3/2014 tarihli ve 69471265-305-2371 sayılı yazımız.

                         b) 31/3/2014 tarihli ve 68244839-140.03-69-154 sayılı yazınız.

             NATO ve Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantılarına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren Belçika, Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi, ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin Yunanistan kısmının iptali ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın yurtdışına çıkacak olması nedeniyle 4 Nisan 2014 tarihinden itibaren Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              3 Nisan 2014

        68244839-140.03-76-165

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 31/3/2014 tarihli ve 69471265-305-2371 sayılı yazınız.

                         b) 31/3/2014 tarihli ve 68244839-140.03-69-154 sayılı yazımız.

                         c) 3/4/2014 tarihli ve 69471265-305-2502 sayılı yazınız.

             NATO ve Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantılarına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren Belçika, Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin Yunanistan kısmının iptali ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın yurt dışına çıkacağı ilgi (c) yazıdan anlaşıldığından, 4 Nisan 2014 tarihinden itibaren Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI