4 Nisan 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28962

YÖNETMELİK

Spor Genel Müdürlüğünden:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MÜLKİYETİ VE KULLANIMINDA

BULUNAN SPOR TESİSLERİNDE YAPILACAK SPOR FAALİYETLERİ İLE

GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖZETİM VE DENETİMİNDE DÜZENLENECEK

OLAN SPOR ORGANİZASYONLARINA KATILAN KULÜP VE KİŞİLERİN

HER TÜRLÜ SPOR MALZEMELERİ İLE ARAÇ VE GEREÇLERİNE

REKLAM KONULMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/4/2001 tarihli ve 24364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Mülkiyeti ve Kullanımında Bulunan Spor Tesislerinde Yapılacak Spor Faaliyetleri ile Genel Müdürlüğün Gözetim ve Denetiminde Düzenlenecek Olan Spor Organizasyonlarına Katılan Kulüp ve Kişilerin Her Türlü Spor Malzemeleri ile Araç ve Gereçlerine Reklam Konulmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.