4 Nisan 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28962

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                         3 Nisan 2014

         69471265-305-2478

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 4 Nisan 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              3 Nisan 2014

         68244839-140.02-6-161

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 3/4/2014 tarihli ve 69471265-305-2478 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Nisan 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI