2 Nisan 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28960

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 4928                                                                                                     Karar Tarihi : 20/3/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/3/2014 tarihli toplantısında; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 4628 sayılı Kanun’un 5/A maddesinin (f) bendi, Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesi çerçevesinde hazırlanan ekteki “Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları”nın kabul edilerek Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

Karar verilmiştir.

 

 

Kararı görmek için tıklayınız.