30 Mart 2014 Tarihli ve 28957 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Acıbadem Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gazi Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kastamonu Üniversitesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 27/3/2014 Tarihli ve 919 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri