27 Mart 2014 Tarihli ve 28954 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması Hakkında Yönetmelik

—  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Adnan Menderes Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/9)

—  Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 22/5/2013 Tarihli ve E: 2012/60, K: 2013/62 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 28/5/2013 Tarihli ve E: 2013/55, K: 2013/67 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/91, K: 2013/86 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 3/10/2013 Tarihli ve E: 2012/73, K: 2013/107 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/46, K: 2013/140 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/119, K: 2013/141 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/64, K: 2013/142 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/63, K: 2013/163 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/67, K: 2013/164 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/68, K: 2013/165 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 16/1/2014 Tarihli ve E: 2013/103, K: 2014/7 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri