27 Mart 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28954

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2014/9)

BRNC BLM

Genel Bilgi ve lemler

Mevcut nlem ve soruturma

MADDE 1 (1) in Halk Cumhuriyeti (HC) meneli naylon veya dier poliamidlerden tek katnn her biri 50 teksi gemeyen tekstre iplikler iin 5/9/2008 tarihli ve 26988 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda 2008/31 sayl Tebli ile CIF bedelinin % 37,40 orannda dampinge kar kesin nlem yrrle konulmutur.

(2) 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2013/2 sayl Tebli ile sz konusu rne ilikin nlemin 5/9/2013 tarihinde sona erecei, yerli retim dalnn (YD) mevzuatta ngrlen srede yeterli delillerle desteklenmi bir bavuru ile nihai gzden geirme soruturmas (NGGS) almas talebinde bulunabilecei duyurulmutur.

(3) Yerli retici Sifa Sentetik plik Fabrikalar A.. tarafndan yaplan ve Altn plik orap San. A.. ve Anadolu plik ve Tekstil Fabrikalar San. A.. tarafndan da desteklenen bavuru sonucunda HC meneli naylon veya dier poliamidlerden tek katnn her biri 50 teksi gemeyen tekstre iplikler iin 26/7/2013 tarihli ve 28719 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2013/16 sayl Tebli ile NGGS balatlmtr. Sz konusu soruturma Ekonomi Bakanl (Bakanlk) thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlerek tamamlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Bakanlar Kurulu Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) hkmleri erevesinde yrtlen NGGS sonularn iermektedir.

Yerli retim dalnn temsil nitelii

MADDE 3 (1) Soruturma srasnda yaplan incelemede, Ynetmeliin 20 nci maddesi uyarnca, bavurunun YD adna yaplm olduu ve sz konusu reticilerin yerli retim daln temsil ettii anlalmtr.

lgili taraflarn bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanmas ve deerlendirilmesi

MADDE 4 (1) Soruturma almasn mteakip, sz konusu rnn tespit edilen ithalatlarna, HCde yerleik bilinen retici/ihracatlara ve ayrca anlan lkede yerleik dier retici/ihracatlara iletilebilmesini salamak amacyla HCnin Ankara Bykeliliine ilgili soru formlar, bavurunun gizli olmayan zeti ve soruturma al tebliine ulamalarn salamak iin soruturma alna ilikin bildirim yaplmtr.

(2) Taraflara soru formunu yantlamalar iin posta sresi dahil 37 gn sre tannm olup taraflarn sre uzatm ynndeki makul talepleri karlanmtr.

(3) Yerli retim dal soruturma sresince Bakanlmz ile ibirlii iinde olmu ve gerektiinde talep edilen ilave bilgileri temin etmitir.

(4) Kendilerine bildirim yaplan ithalat firmalarn drdnden cevap alnmtr.

(5) Kendilerine bildirim yaplan retici/ihracat firmalardan herhangi bir cevap alnmamtr.

(6) Ayrca, ilgili taraflardan alnan bilgi ve belgelerin gizli olmayan zetleri talep eden btn ilgili taraflarn bilgisine sunulmak zere hazr tutulmutur.

(7) Ynetmeliin 25 inci maddesi uyarnca, soruturma sonucundaki belirlemelere esas tekil eden bilgi, belge ve deerlendirmeleri ieren nihai bildirim, yerli retim dal, ibirliinde bulunan ithalatlar ve soruturma konusu lkenin resmi temsilciliine iletilmi olup kart gr ve deerlendirmelerini iletmeleri iin makul sre tannmtr.

(8) 13/2/2014 tarihinde yaymlanan nihai bildirime, ilgili taraflarn hibirinden cevap alnmamtr.

(9) Taraflarn soruturma boyunca ortaya koyduu tm bilgi, belge ve grler incelenmi, mezkr grlerden mevzuat kapsamnda deerlendirilebilecek olanlara bu Tebliin ilgili blmlerinde deinilmitir.

Yerinde dorulama soruturmas

MADDE 5 (1) Ynetmeliin 21 inci maddesi erevesinde yerli retici Sifa Sentetik plik Fabrikalar A..nin Bursada bulunan retim tesisi ile idari merkezinde yerinde dorulama soruturmas gerekletirilmitir.

Gzden geirme dnemi

MADDE 6 (1) nlemin yrrlkten kalkmas durumunda, dampingin ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadnn tespiti iin 1/1/2010-31/12/2012 yllar arasndaki dnem gzden geirme dnemi olarak belirlenmitir.

KNC BLM

Soruturma Konusu rn ve Benzer rn

Soruturma konusu rn ve benzer rn

MADDE 7 (1) Soruturma konusu rn, 5402.31 Gmrk Tarife Pozisyonu (GTP) altnda yer alan naylon veya dier poliamidlerden tek katnn her biri 50 teksi gemeyen tekstre ipliklerdir.

(2) Soruturma konusu naylon iplikler petrolden retilen kaprolaktamn polimerizasyonu sonucunda elde edilen bir rn olup; ince oraplar, korse, bayan elbiseleri, gmlek, bluz, spor giysi, astarlk retimleri ile diki iplii ve fantezi kuma imalatnda karm olarak kullanlmaktadr.

(3) YD tarafndan retilen rn ile soruturma konusu lke meneli naylon (polyamid) ipliklerin benzer rnler olduu tespiti esas soruturmada yaplmtr. Bu soruturmada ise, gerek YD tarafndan gerekse soruturma konusu lkede retilen naylon (polyamid) ipliklerin ilevsel zellikleri, fiziksel zellikleri, kullanm alanlar, datm kanallar, kullanclarn rn alglamas ve rnlerin birbirini ikame edebilmeleri asndan iki rnn benzer rn olma durumunu ortadan kaldracak bir deiiklik olduuna dair bir tespitte bulunulmamtr.

(4) Soruturma konusu rn ile ilgili aklamalar genel ierikli olup, uygulamaya esas olan GTP ve karl eya tanmdr. Bununla beraber, soruturma konusu eyann Trk Gmrk Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanmnda yaplacak deiiklikler bu Tebli hkmlerinin uygulanmasna halel getirmez.

NC BLM

Dampingin Varl ve Devam

Dampingin varl ve devam

MADDE 8 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkte olduu sre iinde dampingin devam edip etmedii incelenmitir.

(2) Soruturma kapsamnda yeni damping marj hesaplanmam, esas soruturmada hesaplanm olan damping marj gsterge olarak dikkate alnmtr.

DRDNC BLM

Maddi Zararn Varl ve Devam

Genel aklamalar

MADDE 9 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkte olduu dnemde, YDdeki zarar durumu ve nlemin yrrlkten kalkmas halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelimeler incelenmitir.

(2) Bu erevede, soruturma konusu rnn genel ithalat, soruturma konusu lkeden yaplan ithalat ve pazar paylarnn geliimi, soruturma konusu ithalatn i piyasa fiyatlarna etkisi, yerli retim dalnn ekonomik gstergelerindeki gelimeler ve dier unsurlar deerlendirilmitir.

rnn genel ithalat

MADDE 10 (1) Soruturma konusu rnn Trkiyeye genel ithalat ile HCden yaplan ithalatn analizinde Trkiye statistik Kurumu (TK) verileri kullanlmtr. thalat verileri incelenirken 2010-2012 dnemi dikkate alnmtr.

(2) rnn genel ithalatndaki eilime bakmak iin 2010-2012 dneminde nleme konu rnn, tm lkelerden gerekletirilen genel ithalat verileri incelenmitir. Bu erevede, 2010 ylnda 14.917.996 Kg olan ithalatn, 2011 ylnda 11.347.689 Kgye dt, 2012 ylnda ise 14.225.961 Kg olarak gerekletii grlmektedir.

(3) rnn ithalatna deer olarak bakldnda ise, 2010 ylnda 80.151.648 ABD Dolar olan sz konusu ithalat, 2011 ylnda 68.720.300 ABD Dolar seviyesine dm, 2012 ylnda ise 76.441.161 ABD Dolar olarak gereklemitir.

(4) rnn genel ithalatnn ortalama birim fiyatlarna bakldnda ise, 2010-2012 yllarn kapsayan 3 yllk dnemde birim fiyatlarn srasyla 6,62 ABD Dolar/Kg, 4,69 ABD Dolar/Kg ve 5,84 ABD Dolar/Kg eklinde gerekletii grlmektedir.

rnn soruturma konusu lkeden ithalat ve birim fiyat

MADDE 11 (1) Soruturmaya konu rnn HCden ithalat 2010 ylnda 1.516.415 Kg, 2011 ylnda 1.123.014 Kg, 2012 ylnda ise 854.555 Kg seviyesinde gereklemitir.

(2) HCden yaplan ithalatn birim fiyat 2010, 2011 ve 2012 yllar iin srasyla 4,24 ABD Dolar/Kg, 4,92 ABD Dolar/Kg ve 4,86 ABD Dolar/Kg olarak gereklemitir.

(3) HC meneli ithalatn birim fiyatlar ile genel ithalatn arlkl ortalama birim fiyatlar karlatrldnda, HC meneli ithalatn birim fiyatlarnn genel ithalatn birim fiyatlarnn 2011 yl hari olmak zere, gzden geirme dnemi boyunca altnda seyrettii grlmektedir.

(4) HCden yaplan ithalatn toplam ithalat iindeki pay ise miktar baznda 2010 ylnda %10, 2011 ylnda %9,9 ve 2012 ylnda ise %6 olarak gereklemitir.

nlem konusu ithalatn pazar pay

MADDE 12 (1) Soruturma konusu ithalatn nispi olarak deiimini grebilmek iin, sz konusu ithalatn toplam Trkiye benzer rn tketimi iindeki pay incelenmitir. Bu balamda, ncelikle ikayeti firma, ikayete destek veren reticiler ve soruturma konusu rnn bilinen dier reticilerinin yurt ii sat miktarlar ile genel ithalat miktar toplanarak ilgili ylda Trkiye benzer rn tketimi tahmini olarak bulunmutur.

(2) Trkiye benzer mal tketimi 2010 yl 100 olarak alndnda, 2011 ylnda 87ye gerilemi, 2012 ylnda ise 96ya ykselmitir.

(3) Soruturma konusu lke HCnin toplam pazar pay ise 2010 ylnda 100 olan endeks deeri, 2011 ylnda 86ya, 2012 ylnda ise 59a dmtr.

(4) HC haricindeki dier lkelerin pazar pay deeri ise 2010 yl 100 olarak alndnda, 2011de 104e ykselirken, 2012de 88e dmtr.

nlem konusu ithalatn yerli retim dalnn i piyasa fiyatlar zerindeki etkisi

MADDE 13 (1) nlemin kalkmas halinde HC meneli ithalatn YDn fiyatlar zerindeki etkisini analiz etmek iin, fiyat krlmas ve fiyat basks hesaplar yaplmtr.

(2) Fiyat basks, dampingli ithalat fiyatlarnn Trkiye piyasasnda yerli retim dalnn olmas gereken sat fiyatnn yzde olarak ne kadar altnda kaldn gsterir. Fiyat krlmas ise ithal rn fiyatlarnn Trkiye piyasasnda yerli reticinin yurt ii sat fiyatlarnn yzde olarak ne kadar altnda kaldn gsterir.

(3) YDn olmas gereken fiyat soruturma konusu rnn birim ticari maliyetine makul bir kr marj eklenmek suretiyle bulunmutur. HC meneli ithalatn Trkiyeye giri fiyatlar ise, TK istatistiklerinden elde edilen ortalama CIF fiyatlar zerine %4 gmrk vergisi ve %2 orannda dier gmrk masraflar eklenerek bulunmutur. Dampinge kar nlemin sz konusu olmad bir ortamda fiyatlarn hangi dzeyde olacana ilikin deerlendirmeyi mmkn klmak amacyla anlan fiyatlara dampinge kar nlem eklenmemitir.

(4) Bu balamda, HC meneli ithalat iin hesaplanan fiyat krlmasnn CIF ihra fiyatnn yzdesi olarak 2010, 2011 ve 2012 yllarnda srasyla %9, %5 ve %1 orannda olduu tespit edilmitir.

(5) HC meneli ithalat iin hesaplanan fiyat basks ise, CIF ihra fiyatnn yzdesi olarak 2010, 2011 ve 2012 yllarnda srasyla %23, %27 ve %12 oranndadr.

Yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri

MADDE 14 (1) HC meneli ithalatn YD zerindeki etkisinin belirlenmesi bakmndan YDn ekonomik gstergelerinin deerlendirilmesinde ikyeti yerli retici (Sifa Sentetik plik Fabrikalar A..) ve Suni ve Sentetik plik reticileri Birlii (SUSEB)nden elde edilen veriler esas alnmtr.

(2) Eilimin salkl bir ekilde incelenmesi amacyla Trk Liras bazndaki veriler iin TKin yaymlad yllk ortalama retici Fiyat Endeksi (FE) kullanlarak enflasyondan arndrlm reel deerler kullanlm ve 2010 yl verileri 100 birime sabitlenerek takip eden yllarn verileri buna gre endekslenmitir.

a) retim, kapasite ve kapasite kullanm oran (KKO)

1) Yerli retim dalnn naylon (polyamid) iplikler iin 2010 ylnda 100 olan kilogram bazl retim miktar endeksi, 2011 ylnda 104e km, 2012 ylndaysa 86ya gerilemitir. Sz konusu rnde kapasite kullanm oran endeksi, 2010 ylnda 100 iken, 2011 ylnda 104 olarak gereklemi, 2012 ylnda ise 86ya gerilemitir.

b) Yurt ii satlar ve ihracat

1) Yerli retim dalnn 2010 ylnda 100 olan yurt ii sat miktar endeksi 2011de 96ya, 2012 ylnda ise 72ye gerilemitir.

2) Yerli retim dalnn, 2010 ylnda 100 olan yurt d sat miktar endeksi, 2011 ylnda 168e, 2012 ylndaysa 182ye ykselmitir.

c) Yurt ii ve ihracat sat fiyatlar

1) Yerli retim dalnn 2010 ylnda 100 olan arlkl yurt ii fiyatlar, 2011 ylnda 113e ykselmi, 2012 ylndaysa 108 olarak gereklemitir.

2) Yerli retim dalnn, 2010 ylnda 100 olan yurt d sat birim fiyat endeksi 2011 ylnda 117ye ykselmi, 2012 ylndaysa 112 olarak gereklemitir.

) Pazar pay

1) Yerli retim dalnn pazar pay 2010 yl 100 alndnda, 2011 ve 2012 yllarnda srasyla 75 ve 111 olarak gereklemitir.

d) Verimlilik

1) Yerli retim dalnn 2010 ylnda 100 olan verimlilik endeksi, 2011de 105e ykselirken, 2012de 91e gerilemitir.

e) Stoklar

1) Yerli retim dalnn 2010 ylnda 100 olan kilogram baznda stok endeksi, 2011 ylnda 122ye, 2012 ylndaysa 156ya ykselmitir. Deer baznda stok endeksiyse yine 2010 yl 100 iken, 2011de 146ya, 2012de ise 161e ykselmitir.

2) Stok evrim hz endeksi ise 2010 yl 100 kabul edildiinde, 2011de 84e, 2012de ise 52ye gerilemitir.

f) stihdam ve cretler

1) Yerli retim dalnn 2010 ylnda 100 olan ii says endeksi, 2011 ylnda 99a, 2012 ylndaysa 94e gerilemitir. Yine 2010 yl 100 olarak alnan idari personel endeksi de 2011 ylnda 94e, 2012 ylndaysa 89a gerilemitir.

2) YDnin 2010 ylnda 100 olan iilerinin aylk brt cret endeksi 2011 ylnda 98e gerilemi, 2011 ylnda 116ya ve 2012 ylnda 123e ykselmitir.

g) Maliyetler ve krllk

1) Yerli retim dalnn 2010 ylnda 100 olan ticari maliyet deer endeksi, 2011 ylnda 120, 2012 ylndaysa 87 olarak gereklemitir.

2) Yerli retim dalnn 2010 ylnda 100 olan toplam krllk endeksi, 2011 ylnda 194e ykselmi, 2012 ylndaysa 71e gerilemitir.

) Nakit ak

1) Yerli retim dalnn 2010 ylnda 100 olan nakit ak endeksi, 2011de 137ye km, 2012deyse 72ye gerilemitir.

h) Byme

1) YDn btn faaliyetleri ile ilgili olarak aktif bykl, 2010da 100 iken, 2011de 98 ve 2012de 115 olarak gereklemitir.

) Yatrmlardaki art

1) YDn inceleme dneminde yatrm harcamas bulunmamaktadr.

i) Sermaye veya yatrmlar arttrma yetenei

1) YDnin btn faaliyetlerine ilikin z sermayesi 2010 ylnda 100 iken, 2011 ylnda 90a, 2012 ylnda -7ye gerilemitir.

2) YDnin 2010-2012 yllar arasnda yenileme ve tevsi yatrmlar bulunmamaktadr.

j) Yatrmlarn geri dn oran

1) Yerli retim dalnn btn faaliyetlerine ilikin yatrm haslat (Kr/zkaynak) oran 2010 ylnda pozitif iken 2011 ylnda negatife dnm, 2012 ylnda ise tekrar pozitif olmutur.

Ekonomik gstergelerin deerlendirilmesi

MADDE 15 (1) YDn ekonomik gstergeleri incelendiinde, 2010 ve 2011 yllarnda nispeten iyi seyreden ekonomik durumunun 2012 ylnda ktlemeye balad grlmektedir.

(2) YDn 2011 ylnda, 2010 ylna oranla art kaydeden retim miktar, kapasite kullanm oran, yurt ii satlardan rn kr, toplam karllk ve verimlilik gibi gstergelerinde zellikle 2012 ylna gelindiinde hzl bir d gzlemlenmektedir.

(3) Ayrca, YDn stoklar miktar ve deer baznda artm ve buna bal olarak stok evrim hz olumsuz bir seyir izlemitir.

BENC BLM

Dampingin ve Zararn Devam veya Yeniden Oluma htimali

Genel aklamalar

MADDE 16 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkten kalkmas halinde dampingin ve zararn devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad incelenmitir.

Soruturmaya konu lkedeki yerleik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 17 (1) Soruturmaya konu lke olan HCnin retim kapasitesi ile ilgili olarak, iplik imalatnda dnyann nde gelen firmalarndan Lenzing tarafndan hazrlanan Fiber Year 2012 raporundan elde edilen verilere gre, Dnya genelinde 2011 ylnda 2010 ylna oranla naylon iplik retiminde bir d gzlemlenmektedir. Bu durumun aksine, HCnin 2010 ylnda 1.101.000 Ton olan anlan mal retimi 2011 ylnda 1.150.000 Tona ykselmitir. Ayn raporda ayrca HCnin genel olarak tekstil ve giyim alanndaki ihracatnn da 2011 ylnda bir nceki yla oranla %23 civarnda artt belirtilmektedir.

(2) Bununla beraber, International Trade Center (Uluslararas Ticaret Merkezi-UTM)den elde edilen ve ilgili lkeye ait ihracat verilerini ieren istatistikler bahse konu rndeki retim kapasitesine gsterge tekil ettiinden deerlendirilmitir.

(3) UTM verilerine miktar baznda bakldnda ise, HCnin tm dnyaya ihracat 2010 ylnda 25.000 Ton iken, 2011 ylnda bir nceki yla gre % 0,76 artla 25.191 Ton ve 2012 ylnda ise bir nceki yla oranla % 3,15lik bir azalmayla 24.397 Ton olarak gereklemitir.

(4) UTM verilerine gre, 2010 ylnda nleme tabi lkenin tm dnyaya ihracat 101.927.000 ABD Dolar, 2011 ylnda 131.867.000 ABD Dolar, 2012 ylndaysa 119.543.000 ABD Dolardr.

(5) Bu verilere ilaveten, HCnin 2012 ylnda bahse konu rn ihracatnda dnyada 2 nci srada yer ald ve 2008-2012 yllar arasndaki dnemde tm dnyaya olan ihracatn miktar baznda %12 orannda arttrd hususlar da gz nnde bulundurulduunda, HCnin Trkiyeye ynlendirebilecek ciddi retim kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin bulunduu, nlemin yrrlkten kalkmas durumunda bu kapasitenin Trkiye pazarna ynlendirilmesinin ve bunun sonucunda YDde zararn devamnn veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduu deerlendirilmektedir.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 18 (1) rn kalitesi ve rn gamndaki eitliliklerin yan sra talebi etkileyen balca unsurun fiyat olduu sektrden edinilen bilgilerden anlalmaktadr. nleme tabi lkenin de bu konuda avantajl olduu genel ithalat istatistikleri incelendiinde grlmektedir; zira 2010-2012 aras dnemde HC meneli naylon polyamid iplik ithalatnn birim fiyat, HC haricindeki genel ithalatn ortalama birim fiyatnn altnda seyretmektedir.

Esas soruturmada tespit edilen damping marjlar

MADDE 19 (1) Soruturma konusu rndeki mevcut dampinge kar nlemin hukuki ve idari altyapsn tekil eden damping soruturmas erevesinde ilgili taraflardan elde edilen bilgi ve belgeler temelinde tespit edilen damping marj incelenmitir. Esas soruturmada tespit edilen damping marj, nlemin uygulanmad ortamda ihracat firmalarn davranlarn ve yapmalar muhtemel olan dampingi gstermesi asndan nem tamaktadr.

(2) Buna gre, esas soruturmada tespit edilen damping marj CIF ihra fiyatnn %51,72si olarak hesaplanmtr.

nc lkelerden ithalat

MADDE 20 (1) Soruturma konusu rnn 2010-2012 yllar arasndaki ithalatnn ok byk bir ksm soruturma konusu lke haricindeki lkelerden gerekletirilmitir.

(2) Soruturma konusu rne ilikin olarak HC haricindeki lkelerden yaplan ithalatn genel ithalat iinde miktar bazndaki pay 2010 ylnda %89, 2011 ylnda %90 ve 2012 ylnda ise %94 olarak gereklemitir.

Deerlendirme

MADDE 21 (1) Yaplan inceleme sonucunda; uygulanmakta olan dampinge kar nlemin sona ermesi halinde damping ve zararn devam edip etmeyecei veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad konusu incelenmi olup, yukardaki bilgiler dikkate alndnda, esas soruturmada hesaplanan damping marjnn ciddi dzeyde olduu, nleme tabi lkeden ithalat her ne kadar azalsa da, bu ithalatn birim fiyatnn genel ithalatn ortalama birim fiyatndan 2011 yl dnda aada olduu, nleme tabi lkenin byk retim kapasitesi ve ihracat kabiliyetine sahip olduu, mevcut nlemin ortadan kalkmas durumunda bu kapasiteyi Trkiye pazarna ynlendirebilecei ve zararn devam veya yeniden meydana gelecei deerlendirilmektedir.

ALTINCI BLM

Sonu

Karar

MADDE 22 (1) Soruturma sonucunda, meri nlemin yrrlkten kalkmas halinde dampingin ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduu tespit edildiinden thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunun karar ve Ekonomi Bakannn onay ile soruturma konusu rn iin uygulanmakta olan dampinge kar nlemin aada belirtilen ekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmitir.

 

GTP

Eyann Tanm

Mene lke

Dampinge Kar

nlem Oran
(CIF Bedelin %si)

5402.31

Naylon veya dier poliamidlerden tek katnn her biri 50 teksi gemeyen tekstre iplikler

in Halk Cumhuriyeti

% 37,40

 

Uygulama

MADDE 23 (1) Gmrk idareleri, Karar maddesinde gmrk tarife pozisyon numaras, tanm ve mene lkesi belirtilen eyann ithalatnda, karlarnda gsterilen tutarlarda dampinge kar kesin nlemi tahsil ederler.

Yrrlk

MADDE 24 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 25 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.