27 Mart 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28954

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

PETROL PYASASI LSANS YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayl Resm Gazetede yaymlanan Petrol Piyasas Lisans Ynetmeliinin 32 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

hrakiye teslimi lisans ya da ihrakiye teslimi faaliyeti ili datc lisans kapsamnda jet yakt satacak kiiler, havaalanndaki depolama veya ikmal faaliyetleri iin kendi adlarna aldklar yeri Ama ve alma Ruhsatn veya sz konusu yeri Ama ve alma Ruhsatna ve uygun trde lisansa sahip kiilerle yaptklar en az bir yl sreli depolama veya ikmal hizmeti alm szlemesini veya 23/1/2009 tarihli ve 27119 sayl Resm Gazetede yaymlanan Heliport Yapm ve letim Ynetmelii (SHY-14B) uyarnca byk heliportlara ilikin olarak kendi adlarna aldklar Heliport letme Ruhsatn Kuruma ibraz ederek jet yakt sat hususunu lisanslarna iletmek zorundadr. Jet yakt sat yetkisinin sresi, ibraz edilen depolama veya ikmal hizmeti alm szlemesinin sresini aamaz. Lisans sahipleri, jet yakt sat yetkisine sahip olmak iin bu fkra kapsamnda depolama veya ikmal hizmeti alm szlemesi ibraz etmesi gereken toplamda en ok kiiye jet yakt depolama veya ikmal hizmeti verebilir. ten fazla kiiyle szleme yapm lisans sahipleri hizmet vermeyi tercih ettikleri en ok kiinin ismini, dier depolama veya ikmal hizmeti szlemelerinin feshedildiine dair belgelerle Kuruma bildirir ve uygun ekilde bildirilmeyenlerin jet yakt sat hususunu lisanslarna iletme talepleri reddedilir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu Bakan yrtr.