26 Mart 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28953

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KAÇAK PETROLÜN TESPİT VE TASFİYESİNE DAİR USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/5/2007 tarihli ve 26534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/4/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/5/2007

26534

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/9/2008

27004

2-

31/10/2008

27040

3-

15/8/2009

27320

4-

5/10/2010

27720

5-

21/2/2012

28211