26 Mart 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28953

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

KOLLARI YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayl Resm Gazetede yaymlanan kollar Ynetmeliinin ek-1inde yer alan 02 numaral Gda Sanayi ikolu tablosunda bulunan 20.59.11 kod numaral alt snf ve 04 numaral Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve la ikolu tablosunda bulunan 20.59.01, 20.59.03, 20.59.04, 20.59.05, 20.59.06, 20.59.07, 20.59.08, 20.59.09, 20.59.10, 20.59.12, 20.59.13, 20.59.14 ve 20.59.15 kod numaral alt snflar yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin ek-1inde yer alan 04 numaral Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve la ikolu tablosuna 20.59 kod numaral snf olarak Baka yerde snflandrlmam dier kimyasal rnlerin imalat ibaresi eklenmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin ek-1inde yer alan 05 numaral Dokuma, Hazr Giyim ve Deri ikolu tablosunda kodsuz olarak bulunan Tekstilden yaplan uval imalat ibaresi Her trl iplikten dokunan uval imalat olarak deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin ek-1inde yer alan 07 numaral letiim ikolu tablosunda kodsuz olarak bulunan Uzun ve ksa mesafe telekomnikasyon (iletiim) hatlarnn inaat (uzun ve ksa mesafe yer st/alt veya deniz alt telekomnikasyon iletim hatlar) ibaresi yrrlkten kaldrlm, ayn tabloya 42.22.06 kod numaral alt snf olarak Uzun mesafe telekomnikasyon (iletiim) hatlarnn inaat (uzun mesafe yer st/alt veya deniz alt telekomnikasyon iletim hatlar) ve 42.22.07 kod numaral alt snf olarak Kentsel (ksa mesafe) telekomnikasyon (iletiim) hatlarnn inaat (anten dahil iletim kuleleri ve trafo istasyonlar ve yerel snrlar ierisindeki datm alt istasyonlar vb.) ibareleri eklenmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin ek-1inde yer alan 10 numaral Ticaret, Bro, Eitim ve Gzel Sanatlar ikolu tablosunda bulunan 97.00 kod numaral snf yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin ek-1inde yer alan 13 numaral naat ikolu tablosuna kodsuz olarak l zel darelerinden baka kamu kurum ve kurulular ile mahalli idarelere, 30 Mart 2014 tarihinden sonra devredilen iilerin ahsna mnhasr olmak zere, bu iiler tarafndan yerine getirilen iler ibaresi eklenmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin ek-1inde yer alan 14 numaral Enerji ikolu tablosunda kodsuz olarak bulunan Uzun ve ksa mesafe elektrik (iletiim) hatlarnn inaat (uzun ve ksa mesafe yer st/alt veya deniz alt elektrik iletim hatlar) ibaresi yrrlkten kaldrlm, ayn tabloya 42.22.01 kod numaral alt snf olarak Uzun mesafe elektrik hatlarnn inaat (uzun mesafe yksek gerilim elektrik iletim hatlar ile uzun mesafe yer st/alt veya deniz alt iletim hatlar) ve 42.22.04 kod numaral alt snf olarak Kentsel (ksa mesafe) elektrik hatlarnn inaat (trafo istasyonlar ve yerel snrlar ierisindeki datm alt istasyonlar vb.) ibareleri eklenmitir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin ek-1inde yer alan 20 numaral Genel ler ikolu tablosuna 97.00 kod numaral snf olarak Ev ii alan personelin iverenleri olarak hane halklarnn faaliyetleri ve kodsuz olarak Belediyelerden, l zel dareleri ile baka kamu kurum ve kurulularna, 30 Mart 2014 tarihinden sonra devredilen iilerin ahsna mnhasr olmak zere, bu iiler tarafndan yerine getirilen iler ibareleri eklenmitir.

MADDE 9 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

19/12/2012

28502

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

26/7/2013

28719