20 Mart 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28947

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 18/3/2014

KARAR NO : 2014/B-K-42

KONU : Gayrimenkul zelletirilmesi.

zelletirme daresi Bakanlnca;

1. Trkiye Elektrik Datm A..ye ait iken darece tta Gayrimenkul A..ye devrine karar verilen; Ankara ili, Keiren ilesi, Aa Elence Mahallesi, 6407 ada, 8 no.lu parseldeki 775,00 m yzlml gayrimenkuln zerinde bulunan kargir apartmann 1. normal katndaki 6 bamsz blm no.lu meskenin 4046 sayl Kanun hkmleri erevesinde Sat yntemiyle ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihalesi sonucunda hale Komisyonunca;

Sata konu varln zelletirme ihalesinde 101.800 (Yzbirbinsekizyz) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Mehmet OYMAKa hale artnamesi erevesinde satlmasna, Mehmet OYMAKn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 101.500 (Yzbirbinbeyz) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren ener naat Emlak Turizm Otomotiv Toptan Altn ve Mcevharat Alm Satm D Ticaret Ltd. ti.ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, ener naat Emlak Turizm Otomotiv Toptan Altn ve Mcevharat Alm Satm D Ticaret Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilikin verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu varln devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda yerine getirilmesine,

zelletirme Yksek Kurulunun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.