20 Mart 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28947

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 18/3/2014

KARAR NO : 2014/B-K-41

KONU : Gayrimenkul zelletirilmesi.

zelletirme daresi Bakanlnca;

1. Trkiye Elektrik Datm A..ye ait iken darece tta Gayrimenkul A..ye devrine karar verilen; Denizli ili, Bekilli ilesi, Yeni Mahalle, 226 ada, 2 no.lu parseldeki 1.014,89 m yzlml gayrimenkuln zerinde bulunan iki katl betonarme belediye hizmet binasnn zemin katndaki 12 bamsz blm no.lu dkkann 4046 sayl Kanun hkmleri erevesinde Sat yntemiyle ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihalesi sonucunda hale Komisyonunca;

Sata konu varln zelletirme ihalesinde 206.000 (kiyzaltbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Ahmet emsettin GNLLܒye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Ahmet emsettin GNLLܒnn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 200.000 (kiyzbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Engin AKTe hale artnamesi erevesinde satlmasna, Engin AKTin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilikin verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu varln devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda yerine getirilmesine,

zelletirme Yksek Kurulunun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.