20 Mart 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28947

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 18/3/2014

KARAR NO : 2014/B-K-40

KONU : Gayrimenkul zelletirilmesi

zelletirme daresi Bakanlnca;

1. tta Gayrimenkul A.. adna kaytl, Nevehir ili, Merkez ilesi, Yeni 1. Mntka Mahallesi, 3182 ada, 1 no.lu parseldeki 4.618,59 m yzlml Gelime Konut Alan imarl gayrimenkuln 4046 sayl Kanun hkmleri erevesinde Sat yntemi ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihalesi sonucunda hale Komisyonunca;

Sata konu varln zelletirme ihalesinde 1.774.000 (Birmilyonyediyzyetmidrtbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Nurgl DOAN-Mustafa GR Ortak Giriim Grubuna hale artnamesi erevesinde satlmasna, Nurgl DOAN-Mustafa GR Ortak Giriim Grubunun szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilikin verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu varln devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda yerine getirilmesine

zelletirme Yksek Kurulunun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.