20 Mart 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28947

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 18/3/2014

KARAR NO : 2014/B-K-39

KONU : Gayrimenkul zelletirilmesi.

zelletirme daresi Bakanlnca;

1. tta Gayrimenkul A.. adna kaytl; Manisa ili, Kula ilesi, Gkeren/Dere Mahallesi, Kovukdere mevkii, 155 ada, 2 no.lu parseldeki 10.153,30 m yzlml kadastro parseli niteliindeki gayrimenkuln 4046 sayl Kanun hkmleri erevesinde Sat yntemiyle ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihalesi sonucunda hale Komisyonunca;

Sata konu varln zelletirme ihalesinde 37.000 (Otuzyedibin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Hilmi CANEVe hale artnamesi erevesinde satlmasna, Hilmi CANEVin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 34.000 (Otuzdrtbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Yunus UURLUya hale artnamesi erevesinde satlmasna, Yunus UURLUnun szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilikin verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu varln devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda yerine getirilmesine,

zelletirme Yksek Kurulunun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.