20 Mart 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28947

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 18/3/2014

KARAR NO : 2014/B-K-37

KONU : Gayrimenkuln zelletirilmesi

zelletirme daresi Bakanlnca;

1. tta Gayrimenkul A.. adna kaytl; zmir ili, Menemen ilesi, Szbeyli ky, 102 ada, 4 no.lu parseldeki 39.407,00 m yzlml Tarm Alan imarl gayrimenkuln 4046 sayl Kanun hkmleri erevesinde Sat yntemi ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihalesi sonucunda hale Komisyonunca;

Sata konu varln zelletirme ihalesinde 380.000 (yzseksenbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Binbir Gda Tarm rnleri Sanayi ve Ticaret A..ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Binbir Gda Tarm rnleri Sanayi ve Ticaret A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 368.000.- (yzaltmsekizbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Ali USLUya hale artnamesi erevesinde satlmasna, Ali USLUnun szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilikin verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu varln devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda yerine getirilmesine

zelletirme Yksek Kurulunun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.