19 Mart 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28946

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

SIVILATIRILMI PETROL GAZLARI (LPG) PYASASI ETM VE

SORUMLU MDR YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 16/12/2012 tarihli ve 28499 sayl Resm Gazetede yaymlanan Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Eitim ve Sorumlu Mdr Ynetmeliinin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 (1) Sorumlu mdr, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili iletme personeli eitimi TMMOBa bal odalarn ubesinin bulunduu her ilde ylda alt defadan az olmamak zere ilgili odalar tarafndan planlanr ve her yln ocak aynda ilan edilir. Eitimler, uzmanl TMMOB tarafndan kabul edilen kiilerce verilir. Asgari be kiilik talep olmamas durumunda eitim almas eitimi dzenleyecek olan TMMOBa bal odalarn takdirine baldr. Eitim konularnn gncellii TMMOB tarafndan salanr.

(2) TMMOB; sorumlu mdr, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili iletme personeli eitimi bavuru eklini, eitim ve snav koullarn, eitim sresi ve programn, Sorumlu Mdr-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili letme Personeli Eitimi ile Sorumlu Mdr-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili letme Personeli Sertifikas cretlerini, Kurumun uygun grn de alarak, her yl ocak aynda belirler ve duyurulmasn salar.

(3) TMMOB; eitim ve belgelendirme ile ilgili genel uygulama esaslarn, Kurumun da uygun grn alarak belirler ve duyurulmasn salar.

(4) Eitimlere katlarak belge almaya hak kazananlarn ve belgeleri iptal edilenlerin isimleri, belge ve grev alt balklar ile beraber, TMMOBa ait internet sayfasnda gncel olarak yaymlanr. Bu kiilere ait bilgiler eitimi veren meslek odasnca saklanr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Dolum tesisleri iin; evre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endstri, enerji sistemleri, kimya, makine, inaat, mekatronik, petrol ve doalgaz mhendislik fakltelerinden veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurt ii veya yurt dndaki yksekretim kurumlarndan mezun olmak veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayl Kimyagerlik ve Kimya Mhendislii Hakknda Kanun kapsamnda kimyager unvann alm olmak veya dier blmlerden mezun olmakla beraber evre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endstri, enerji sistemleri, inaat, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doalgaz mhendislii veya kimya dalnda en az yksek lisans yapm olmak,

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

16/12/2012

28499

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

9/1/2014

28877