18 Mart 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28945

KURUL KARARI

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan:

TTN MAMULLER VE ALKOLL KLERN SATIINA VE SUNUMUNA

LKN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YNETMELN 15 NC

MADDESNN UYGULANMASI LE LGL TTN VE

ALKOL PYASASI DZENLEME KURULU KARARI

Karar No : 7806

Karar Tarihi : 12.03.2014

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurulu;

Bykehir Belediyelerinin snrlarn deitiren, yeni bykehir belediyeleri kuran ve 36 nc maddesi ile ilk mahalli idareler genel seimi (30/03/2014) gnn yrrlk tarihi olarak belirleyen 6360 sayl On lde Bykehir Belediyesi Ve Yirmi Alt le Kurulmas le Baz Kanun Ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun etkisi ile oluacak 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayl Resm Gazetede yaymlanan 11/12/2013 tarih ve 7664 sayl Kurul Karar ile belirlenen bedel deiikliklerinin 01/04/2014 tarihi itibariyle yrrle girmesini,

Oy birlii ile kabul etmitir.