28 Şubat 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28927

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 4/6/2013 tarihli ve 28667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)’in ekinde yer alan ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

“Ek-1

KAYDA ALINAN EŞYA LİSTESİ

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

0302.13.00.00.00

Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus)

0302.14.00.00.00

Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

0302.41.00.00.00

Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-Clupea pallasii)

0302.43

Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.) yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)

0302.44.00.00.00

Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus)

0302.46.00.00.00

Cobia (Rachycentron canadum)

0302.53.00.00.00

Kömür balığı (Pollachius virens)

0302.59.90.00.00

Diğerleri

0302.82.00.00.00

Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]

0302.84.90.00.00

Diğerleri

0302.85.90.00.00

Diğerleri

0302.89.90.00.00

Diğerleri

0303.11.00.00.00

Sockeye somonu (Red salmon) (Oncorhynchus nerka)

0303.12.00.00.00

Diğer Pasifik somonları (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus )

0303.13.00.00.00

Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

0303.23.00.00.00

Tilapya (Oreochromis spp.)

0303.24.00.00.00

Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0303.29.00.00.00

Diğerleri

0303.51.00.00.00

Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası Clupea pallasii)

0303.53

Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)

0303.54

Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu-Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus)

0303.65.00.00.00

Kömür balığı (Pollachius virens)

0303.89.10.00.00

Tatlısu balıkları

0303.89.40.00.00

Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar

0304.41.00.00.00

Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

0304.44.30.00.00

Kömür balığı (Pollachius virens)

0304.62.00.00.00

Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) [Yalnızca Pangasuslara ait olanlar (Pangasius spp)]

0304.73.00.00.00

Kömür balığı (Pollachius virens)

0304.75.00.00.00

Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma)

0304.81.00.00.00

Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

0304.86.00.00.00

Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0304.89.41.00.00

Avustralya uskumrusu - Scomber Australasicus

0304.89.49.00.00

Diğerleri

0304.93.10.00.00

Surimi

0304.94.10.00.00

Surimi

0304.95.10.00.00

Surimi

0304.99.10.00.00

Surimi

0304.99.23.00.00

Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik ringası -Clupea pallasaii) na ait olanlar

0306.16
(0306.16.10.00.00 hariç)

Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306.17
(0306.17.10.00.00,
0306.17.92.00.00 hariç)

Diğer karidesler

0306.17.92.00.00

Penaeus familyasından karidesler

0306.26
(0306.26.10.00.00 hariç)

Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306.27
(0306.27.10.00.00 hariç)

Diğer karidesler

0307.41

Canlı, taze veya soğutulmuş

0307.49
(0307.49.05.00.00 hariç)

Diğerleri

0307.51.00.00.00

Canlı, taze veya soğutulmuş

0307.59
(0307.59.05.00.00 hariç)

Diğerleri

0307.99.11.00.00

Akdeniz kalamarları (İllex spp.)

”