27 Şubat 2014 Tarihli ve 28926 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6524     Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

— Gazi Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği