27 Şubat 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28926

ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2014/156

1 – Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına Hafiz Osman ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 633 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

26/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Emrullah İŞLER

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/154

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 7600 ek göstergeli Müsteşarlığa, Nesrin ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

26/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Ayşenur İSLAM

                  Başbakan                              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/155

1 ‒ Açık bulunan birinci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Şevki AKKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

26/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN                           Akif Çağatay KILIÇ

                  Başbakan                                   Gençlik ve Spor Bakanı