27 Şubat 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28926

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                       26 Şubat 2014

         69471265-305-1470

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Şubat 2014 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             26 Şubat 2014

        68244839-140.03-59-113

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 26/2/2014 tarihli ve 69471265-305-1470 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Şubat 2014 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI