27 Şubat 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28926

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KİMYEVİ VE ORGANİK GÜBRE PİYASA VE ŞİKÂYET DENETİMİ İÇİN

ALINACAK NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN YAPTIRILACAĞI

ANALİZ VE REFERANS KURUM LABORATUVARLARI İLE

ANALİZ ÜCRETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/4)

Kimyevi gübre analiz kuruluşları

MADDE 1 – (1) 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği gereği, piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınacak olan kimyevi gübre numuneleri; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ANKARA, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ERZURUM, Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi/BİNGÖL, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ADANA, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/ADANA, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi/İZMİR, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi/TEKİRDAĞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi/SAMSUN, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/KONYA, Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkezi Laboratuarları/İSTANBUL, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu/MERSİN, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü/ YALOVA, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ANTALYA, Zeytincilik Araştırma İstasyonu/İZMİR, Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu/ERZİNCAN, Antep Fıstığı Araştırma İstasyonu/GAZİANTEP, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu/ISPARTA, Toprak-Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA, Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu/KIRKLARELİ, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu/KONYA, Ege tarımsal Araştırma Enstitüsü Menemen/İZMİR, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu/TOKAT, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ ŞANLIURFA, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ESKİŞEHİR, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/SAMSUN, Manisa Valiliği Vali Ecemiş Toprak, Yaprak ve Su Analiz Laboratuarı, Konya Laboratuar ve Depoculuk A.Ş./KONYA, Düzen Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş./ANKARA, Atmosfer Gıda Turizm Tarım Laboratuvar Danışmanlık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Orbit Ekoloji Grup Lab. Hizm. San. Tic. A.Ş. Torbalı/İZMİR, Profesyonel Çevre Analiz Laboratuar Gıda Tarımsal ve Kalibrasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Martest Analiz Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti./MARDİN, Biyotar Organik Tarım Orman Kimya San. ve Tic. A.Ş./ANKARA, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM, Doktolab Tarım Araştırma San. ve Tic. A.Ş./ANTALYA, Deppo Lojistik Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ür. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş./İZMİR, Laben Laboratuvar Endüstrisi Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, AG Pür Analiz Laboratuvar Hizmetleri Tic. Ltd. Şti./İZMİR, BSK Tarım Ürünleri Hay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Karatay/KONYA, Serda Toprak Tar. Su İnş. Prj. Mim. Müh. Müş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Macunköy/ANKARA laboratuvarlarında analiz ettirilecektir.

Organik gübre analiz kuruluşları

MADDE 2 – (1) 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik gereği, piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınacak olan organik gübre numuneleri; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ANKARA, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ERZURUM, Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi/BİNGÖL, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ADANA, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/ADANA, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi/İZMİR, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi/TEKİRDAĞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi/SAMSUN, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/KONYA, Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkezi Laboratuarları/İSTANBUL, Toprak-Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA,  Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu/KIRKLARELİ, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ANTALYA, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ ŞANLIURFA, Zeytincilik Araştırma İstasyonu/İZMİR, Manisa Valiliği Vali Ecemiş Toprak, Yaprak ve Su Analiz Laboratuarı, Konya Laboratuar ve Depoculuk A.Ş./KONYA, Düzen Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş./ANKARA, Atmosfer Gıda Turizm Tarım Laboratuar Danışmanlık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Orbit Ekoloji Grup Lab. Hizm. San. Tic. A.Ş. Torbalı/İZMİR, Profesyonel Çevre Analiz laboratuar Gıda Tarımsal ve Kalibrasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Martest Analiz Laboratuarları San. ve Tic. Ltd. Şti./MARDİN, Biyotar Organik Tarım Orman Kimya San. ve Tic. A.Ş./ANKARA, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM, Doktolab Tarım Araştırma San. ve Tic. A.Ş./ANTALYA, Deppo Lojistik Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ür. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş./İZMİR, Laben Laboratuvar Endüstrisi Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, AG Pür Analiz Laboratuvar Hizmetleri Tic. Ltd. Şti./İZMİR, BSK Tarım Ürünleri Hay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Karatay/KONYA, Serda Toprak Tar. Su İnş. Prj. Mim. Müh. Müş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Macunköy/ANKARA laboratuvarlarında analiz ettirilecektir.

Usul ve esaslar

MADDE 3 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin analiz çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, analiz kuruluşları ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol ile belirlenmiştir.

Kimyevi gübre referans kuruluşlar

MADDE 4 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan kimyevi gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarları ile bu kurumdan yeterlilik belgesi almış olan Gübretaş/İZMİT Laboratuvarı referans kuruluş olarak belirlenmiştir.

Organik gübre referans kuruluşlar

MADDE 5 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan organik gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi hastalıklar yönünden Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA, diğer parametreler yönünden de Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarları referans kuruluş olarak belirlenmiştir.

Analiz ücretleri

MADDE 6 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri esnasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin analizi için analiz ve referans kuruluşuna ek-1’de yer alan listede belirtilen ücretler üzerinden ödeme yapılır. Analiz ve referans kurumları belirlenen fiyatların altında fiyat talep edebilir ancak, üzerinde bir fiyat talep edemezler.

Analiz ücretlerinin ödenmesi

MADDE 7 – (1) Deney ve referans kuruluşları tarafından, analiz ücretlerine ilişkin faturalar, numunelerin teslim tarihinde geçerli olan ücretler üzerinden ilgili Bakanlık İl Müdürlüğü adına düzenlenir. Ödemeler, düzenlenen faturaların ilgili Bakanlık İl Müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim edilmesinden itibaren otuz gün içinde Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından analiz ve referans kuruluşunun mevcut veya yeni açılacak hesabına havale edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 21/2/2013 tarihli ve 28566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikâyet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2013/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

2014 YILI GÜBRE ANALİZ ÜCRETLERİ CETVELİ

 

KATI GÜBRE ANALİZLERİ

ANALİZ
KURUM ÜCRETİ

REFERANS
KURUM ÜCRETİ

Rutubet

21

24

Serbest Asitlik

21

24

Total Azot

94

102

Amonyum Azot

56

65

Nitrat Azotu

56

65

Üre Azotu

62

65

Biüre

47

51

Total Fosfor(P2O5)

47

51

Suda Erir Fosfor

44

51

Sitratta Erir Fosfor

47

51

Suda Erir Potasyum

57

65

Kalsiyum

36

37

Magnezyum

88

99

Kükürt

62

65

Sodyum

88

99

Elek Analizi (4-5 fraksiyon)

16

21

Özgül Ağırlık

16

21

Klorür

36

39

Mikroelement (İlave her element için 20 TL)

88

102

Şellat (Her biri)

59

65

SIVI GÜBRE ANALİZLERİ

 

 

Total Azot

94

102

Amonyum Azot

56

65

Nitrat Azotu

56

65

Üre Azotu

62

65

Fosfor

38

39

Potasyum

57

65

Kalsiyum

36

39

Magnezyum

88

102

Kükürt

62

68

Sodyum

88

102

Demir

88

102

Çinko

84

102

Mangan

88

102

Bakır

88

102

Molibden

88

102

Bor

42

45

PH

14

14

Yoğunluk

20

21

Sellat (Her biri)

57

65

SADECE KATI ORGANİK GÜBRELER İÇİN YAPILACAK ANALİZLER

Tuzluluk

21

26

Organik Madde Tayini

50

62

Organik Karbon

108

127

Organik Azot Tayini

73

88

Toplam(Humik+Fulvik) Asit Tayini

86

99

Fulvik Asit Tayini

80

94

Serbest Aminoasit Tayini

154

186

Alginik Asit

75

88

Giberallik Asit

162

191

Stokinin

143

186

Mineral Analizi

177

208

Enzim Aktivitesi ve Vitamin Tayini

94

125

Ağır Metal Analizi(Her biri)

73

88

Arsenik Analizi

99

112

Bakteri Sayımı

51

52

Clostridium Perfringens Sayımı

57

59

Maya ve Küf Sayımı

50

52

Staphyloccus Aureus Sayımı

62

70

Salmonella Sayımı

62

70

Top. Aerobik Mezofilik Bakt. Say.

47

52

SADECE SIVI ORGANİK GÜBRELER İÇİN YAPILACAK ANALİZLER

Tuzluluk

21

26

Organik Madde Tayini

50

62

Organik Karbon

108

127

Organik Azot Tayini

73

88

Toplam(Humik+Fulvik) Asit Tayini

88

99

Fulvik Asit Tayini

80

94

Serbest Aminoasit Tayini

154

186

Alginik Asit

75

88

Giberallik Asit

162

191

Stokinin

143

186

Enzim Aktivitesi ve Vitamin Tayini

94

125

Ağır Metal Analizi(Her biri)

73

88

Arsenik Analizi

99

112

Bakteri Sayımı

51

52

Clostridium Perfringens Sayımı

57

57

Maya ve Küf Sayımı

50

52

Staphyloccus Aureus Sayımı

62

70

Salmonella Sayımı

62

70

Top. Aerobik Mezofilik Bakt. Say.

51

52

NOT:Fiyatlara KDV dahil değildir.