26 Şubat 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28925

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN

SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/24)

MADDE 1 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2006/21) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca karşısında gösterilen süre ile faaliyetten men edilmiştir.

“

Firma Unvanı

Adres

Süre

ARTIMET

MÜHENDİSLİK

KONTROL

LABORATUAR

HİZMETLERİ VE

TİCARET LTD. ŞTİ.

CUMHURİYET

MEYDANI

BESİM YÜCEL İŞHANI

KAT: 3 D: 9

31200 İSKENDERUN

1 ay

”

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.