26 ubat 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28925

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNK KONTROL VE BELGELENDRME

LMTED RKETNN ONAYLANMI KURULU OLARAK

GREVLENDRLMESNE DAR TEBL (TEBL NO: SGM 2009/5)DE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(TEBL NO: SGM 2013/20)

MADDE 1 7/4/2009 tarihli ve 27193 sayl Resm Gazetede yaymlanan ALBERK QA Uluslararas Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited irketinin Onaylanm Kurulu Olarak Grevlendirilmesine Dair Tebliin ad, ALBERK QA Uluslararas Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim irketinin Onaylanm Kurulu Olarak Grevlendirilmesine Dair Tebli eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Teblie aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 1 (1) Alberk QA Uluslararas Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim irketinin, Basnl Ekipmanlar Ynetmelii (97/23/AT) kapsamnda, 25/11/2012 tarihinden itibaren akreditasyon sresinin bitmesi nedeniyle bu maddenin Resm Gazetede yaymlanmasna kadar geen zaman srecinde ad geen Ynetmelik kapsamnda Onaylanm Kurulu stats askya alnmtr.

MADDE 3 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.