26 ubat 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28925

YNETMELK

niversiteleraras Kurul Bakanlndan:

LSANSST ETM VE RETM YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinin 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (b), (c) ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Doktora programna bavurabilmek iin adaylarn bir lisans veya tezli yksek lisans diplomasna, hazrlk snflar hari en az onyaryl sreli Tp, Di Hekimlii ve Veteriner Faklteleri diplomasna, Eczaclk ve Fen Fakltesi lisans veya yksek lisans derecesine veya Salk Bakanlnca dzenlenen esaslara gre bir laboratuvar dalnda kazanlan uzmanlk yetkisine sahip olmalar ve ALESden bavurduu programn puan trnde 55, lisans diplomasyla bavuranlardan 80, standart puandan az olmamak kouluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanna sahip olmalar gerekir. Lisans derecesiyle doktora programna bavuranlarn lisans mezuniyet not ortalamalarnn 4 zerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmalar gerekir. Yksek lisans derecesiyle doktoraya bavuracak olanlarn doktora programlarna kabulnde, ALES puan yan sra lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ve mlakat sonucu da deerlendirilir. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylarn salamas gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediini belirten kompozisyon, uluslararas standart snavlar benzeri dier belgeler ilgili senato tarafndan dzenlenen ynetmelikle belirlenir. Ancak doktora programna renci kabulnde, anadilleri dnda ngilizce, Almanca, Franszca, talyanca, spanyolca, Rusa, Arapa, ince, Japonca, Farsa dillerinden birinden merkezi yabanc dil snavndan en az 55 puan veya SYM Ynetim Kurulu tarafndan edeerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavndan bu puan muadili bir puan alnmas zorunlu olup, bu asgari puanlarn girilecek programlarn zelliklerine gre gerekirse ykseltilmesine niversite senatolarnca karar verilir. ALES puannn % 50'den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca, ilgili senato tarafndan belirlenir. lgili niversite veya yksek teknoloji enstits, yalnz ALES puan ile de renci kabul edebilir. ALES'e edeer kabul edilen ve Yksekretim Kurulunca ilan edilen edeer puanlar, her bir niversitenin senato kararlar ile ykseltilebilir. Gzel Sanatlar Faklteleri ile Konservatuvarlara renci kabulnde ALES puan aranmaz. Ancak ilgili niversite senatosunun karar ile ALES puan aranabilir. Bu durumda aranan ALES puan ilgili senato tarafndan belirlenir.

c) Sanatta Yeterlik almasna bavurabilmek iin adaylarn bir lisans veya yksek lisans diplomasna sahip olmalar ve Gzel Sanatlar Faklteleri ile Konservatuvarlar haricinde, ALESin Szel ksmndan 55, lisans diplomasyla bavuranlardan 80, standart puandan az olmamak kouluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanna sahip olmalar gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programna bavuranlarn lisans mezuniyet not ortalamalarnn 4 zerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmalar gerekir. Yksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programna bavuracak olanlarn sanatta yeterlik programlarna kabulnde, ALES puan yan sra, lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ile mlakat/yetenek snav/portfoly incelemesi sonucu da deerlendirilir. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylarn salamas gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediini belirten kompozisyon, uluslararas standart snavlar ve benzeri dier belgeler ilgili senato tarafndan dzenlenen ynetmelikle belirlenir. Ancak sanatta yeterlik programna renci kabulnde, anadilleri dnda ngilizce, Almanca, Franszca, talyanca, spanyolca, Rusa, Arapa, ince, Japonca, Farsa dillerinden birinden merkezi yabanc dil snavndan en az 55 puan veya SYM Ynetim Kurulu tarafndan edeerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavndan bu puan muadili bir puan alnmas zorunlu olup, bu asgari puanlarn girilecek programlarn zelliklerine gre gerekirse ykseltilmesine niversite senatolarnca karar verilir. ALES puannn %50'den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca, ilgili senato tarafndan belirlenir. lgili niversite, yalnz ALES puan ile de renci kabul edebilir. ALES'e edeer kabul edilen ve Yksekretim Kurulunca ilan edilen edeer puanlar, her bir niversitenin senato kararlar ile ykseltilebilir. Ancak Gzel Sanatlar Faklteleri ile Konservatuvarlara renci kabulnde ALES puan aranmaz.

d) Temel Tp Bilimlerinde doktora programlarna bavurabilmek iin Tp Fakltesi mezunlarnn lisans diplomasna ve 50 puandan az olmamak kouluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tp Puanna veya ALESin Saysal ksmndan 55 standart puandan az olmamak kouluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanna sahip olmalar; Tp Fakltesi mezunu olmayanlarn ise yksek lisans diplomasna (Di Hekimlii ve Veteriner Faklteleri mezunlarnn lisans derecesine) sahip olmalar, ALESin Saysal ksmndan 55 standart puandan az olmamak kouluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanna sahip olmalar gerekir. Temel Tp Puan, Tpta Uzmanlk Snavnda (TUS) Temel Tp Bilimleri Testi-1 blmnden elde edilen standart puann 0,7; Klinik Tp Bilimleri Testinden elde edilen standart puann 0,3 ile arplarak toplanmas ile elde edilir. Doktora programlarna renci kabulnde, Temel Tp Puan veya ALES puan yan sra gerekirse, lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ve mlakat sonucu da deerlendirilebilir. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylarn salamas gereken dier belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediini belirten kompozisyon, uluslararas standart snavlar vb.) ilgili senato tarafndan dzenlenen ynetmelikle belirlenir. Ancak Temel Tp Bilimlerinde doktora programna renci kabulnde, anadilleri dnda ngilizce, Almanca, Franszca, talyanca, spanyolca, Rusa, Arapa, ince, Japonca, Farsa dillerinden birinden merkezi yabanc dil snavndan en az 55 puan veya SYM Ynetim Kurulu tarafndan edeerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavndan bu puan muadili bir puan alnmas zorunlu olup, bu asgari puanlarn ykseltilmesi konusunda niversite senatolar yetkilidir. Temel Tp Puannn veya ALES puannn %50'den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca, ilgili senato tarafndan belirlenir. lgili niversite, yalnz Temel Tp Puan veya ALES puan ile de renci kabul edebilir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmleri niversite ve Yksek Teknoloji Enstits Rektrleri tarafndan yrtlr.