22 Şubat 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28921

YÖNETMELİK

Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/6/2013 tarihli ve 28669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından seçilen beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/6/2013

28669