21 ubat 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28920

TEBL

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan:

GEC VE YABANCI PLAKALI TAITLARDAN ALINACAK GE

CRETLERNE LKN TEBL (TEBL NO: 68)DE

DEKLK YAPILMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 69)

MADDE 1 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayl Resm Gazetede yaymlanan Geici ve Yabanc Plakal Tatlardan Alnacak Gei cretlerine likin Tebli (Tebli No: 68)in 5 inci maddesinin bal; Geici plaka veya plakasz tatlara ilikin esaslar eklinde, ayn maddenin birinci fkrasnda yer alan; Otomobiller hari, geici plakal tatlarn lkemizden transit geilerinde snrdan girite olmak zere ibaresi, Otomobiller hari, geici plakal veya plakasz tatlarn lkemizden kendi tekerlekleri zerinde transit geilerinde snrdan girite olmak zere eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 8 inci maddesinin ikinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki nc fkra eklenmi ve dier fkra buna gre teselsl ettirilmitir.

(3) Karayolu veya denizyoluyla lkemiz snr kaplarna gelen ve lkemizden tescil plakal bir tat zerinde yk olarak transit geii salanacak geici plakal veya plakasz tatlardan 5 inci maddenin birinci fkrasnda belirtilen cretler alnmaz.

MADDE 3 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/8/2013

28731