19 ubat 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28918

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA KORUNMA NLEMLERNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2014/1)

Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 14/12/2013 tarihli ve 28851 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Korunma nlemlerine likin Tebli (Tebli No: 2013/9) ile balatlan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalatta Korunma nlemleri Hakknda Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Korunma nlemleri Ynetmelii erevesinde yrtlen soruturma sonucunda alnan karar iermektedir.

Soruturma

MADDE 2 (1) Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl tarafndan yrtlerek tamamlanan soruturma sonucunda ulalan bilgi ve bulgular ieren zet sonu raporu Bakanla ait Ticaret Politikas Savunma Aralar (www.tpsa.gov.tr) web sayfasnn Korunma nlemleri blmnde yer almaktadr.

Karar

MADDE 3 (1) thalatta Korunma nlemlerini Deerlendirme Kurulu, aada Gmrk Tarife statistik Pozisyonu (GTP) ve tanm belirtilen eyann ithalatnda uygulanan korunma nleminin 2 (iki) yl sreyle uzatlmasna, korunma nleminin ek mali ykmllk eklinde uygulanmasna, ek mali ykmlln aadaki tabloda belirtilen tutarlarda belirlenmesine, CIF birim kymeti 35 ABD Dolar/Adet ve zerinde olan ithal eyann sz konusu nlemden muaf tutulmasna, Dnya Ticaret rgt Korunma nlemleri Anlamasnn 9.1 maddesi gereince gelimekte olan lkelere muafiyet tannmasna ve nlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna neride bulunulmasna toplantya katlan yelerin oy birlii ile karar vermitir.

 

GTP

Eyann Tanm

Muafiyet Snr-CIF (ABD
Dolar/Adet)

Ek Mali Ykmllk

(ABD Dolar/Adet)

(5/3/2014-4/3/2015)

(5/3/2015-4/3/2016)

9003.11.00.00.00

Plastik maddelerden olanlar

35

1,75

1,50

9003.19.00.00.00

Dier maddelerden olanlar

35

2,00

1,75

 

Yrrlk

MADDE 4 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 5 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.