19 Şubat 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28918

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/7/2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/m2)

68.09

Yalnız alçı ve alçı esaslı bileşiklerden levhalar, plakalar, panolar, karolar ve benzerleri

5

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.