18 Şubat 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28917

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar  No: 358

- K A R A R -

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığı’na gönderilen 4/2/2014 tarihli ve 380 sayılı yazıda; Kurulumuz Başkanlığı tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına gönderilen 23/10/2013 tarihli, 3371   sayılı yazısı ile ulusal düzeyde yayın yapan özel radyo ve televizyon kanalları ile bölgesel düzeyde yayın tipinde olup uydu yayını yapan televizyon kanallarının tam adı, yazışma adresi ve telefon numaraları ile seçim dönemine yönelik yayın yapmayan ve yalnızca belli konularda yayın yapan (müzik, sinema, dizi, çocuk, alışveriş, belgesel, spor, kültür, eğlence vb) televizyon kanalları ile Digitürk ve D-Smart platformlarından abonelerine yayın yapan televizyon kanallarının istenildiği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı’nın 7/11/2013 tarihli ve 14912 sayılı yazısı ile talep edilen bilgilerin Başkanlığımıza gönderildiği, bunun üzerine, Kurulumuzun 7/12/2013 tarihli ve 2013/567 sayılı kararı ile 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonların tespit edilerek ilan edildiği, ancak yayın kuruluşlarının zaman içerisinde yayın politikalarını değiştirebildikleri, dolayısıyla da seçime yönelik yayın yapan kuruluşlarda değişiklikler meydana geldiğinin görüldüğü, bu kapsamda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca yayınların izlenmesi ve değerlendirilmesi sırasında bazı TV kanallarının daha önceden haber ağırlıklı ve seçime yönelik yayın yapmadıkları görülmekte iken, seçim dönemine girilmesinden bir süre sonra seçime yönelik yayın yapmaya başladıklarının belirlendiği, seçime yönelik yayın yapmaya başlayan yayın kuruluşlarına ait listenin (AKSU TV, SOKAK, İMC, MEDYA TV, 7/24, +1) Kurulumuza ekte sunulduğu, bu listede yer alan kuruluşların “Açık Uydudan Seçime Yönelik Yayın Yapabileceği Öngörülen TV Kuruluşlarına Ait Liste”ye dahil edilmesinin uygun olacağı bildirilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 7/12/2013 tarihli, 2013/567 sayılı kararının “SONUǔ başlıklı bölümünün 3. maddesinde;

“Bu ölçütlere göre Türkiye’de ve Türkiye’ye yönelik olarak ülke çapında Türkçe yayın yapan;

a) Özel Televizyonların,

SHOW TV, CİNE 5, HABER TÜRK, 24, CNN TÜRK, KANAL D, TV 2, CNBC-E, FLASH TV, KANAL 7, FOX,  STAR TV, MELTEM TV, TV 8, TV NET, NTV, STV, ATV, KANAL TÜRK, KOZA, ASU TV, SHOW TÜRK, ALTAŞ TV, TV 5, TV 10, KANAL FIRAT, 67 TV, PAMUKKALE, EVREN TV, EM TV, HİLAL TV, AKS TV, MÜJDE TV, TÜRKİYEM, KANAL S, KANAL ÇAY, KANAL 35, YENİ KOCAELİ TV, KRT, KUDÜS TV, BENGÜ TÜRK TV, 365, ANADOLU TV, MEDYAM 14, TV KAYSERİ, KANAL 3, MERCEK TV, TV 1, NTV AVRUPA, TV 52, RUMELİ TV, ADANA TV, REHBER, CEM TV, BARIŞ TV, on4, MEDYA TV, EUROSTAR, TEK RUMELİ TV, ATV AVRUPA,ULUSAL 1, KANAL URFA, UZAY TV, ÜLKE TV, HALK TV, BEYAZ TV, KANAL B, MEHTAP TV, SAMANYOLU  HABER, SKY TÜRK 360, TGRT HABER, A HABER, BUGÜN TV, NTV SPOR, WORLD BEAUTY CHANNEL,

b) Özel Radyoların;

KRAL FM, AKRA FM, SHOW RADYO, BEST FM, MEGA RADYO İSTANBUL, RADYO D, RADYO MEHTAP, RADYO 7, RADYO CİHAN, MELTEM FM, NTV RADYO, BURÇ FM, SEMARKAND RADYO, TGRT FM, RADYO TURKUVAZ, KANALTÜRK RADYO, MORAL FM, ALEM FM, RADYO SLOW TİME, KRAL POP, RADYO SEYMEN,  NUMBER 1 TÜRK FM, PAL FM, RADYO 35, SLOW TÜRK, RADYO VİVA, NUMBER ONE, JOYTÜRK FM, VİRGİN RADYO, POWER TÜRK, METRO FM, SÜPER FM, RADYO MÜZİK, POWER FM,

Uydu yayını da yapan bölgesel televizyon kanallarının ise DOĞU TV, EGE TV, T YILDIZ, KANAL 5, KON TV, KÖY TV, MESAJ, KADIRGA TV, KAÇKAR TV, KANAL A,

olduğuna

karar verilmiştir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 4/2/2014 tarihli ve 380 sayılı yazı ve eki belgenin incelenmesinden; Kurulumuzun 7/12/2013 tarihli ve 2013/567 sayılı kararı ile 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonların tespit edilerek ilan edildiği, ancak yayın kuruluşlarının zaman içerisinde yayın politikalarını değiştirebildikleri, dolayısıyla da seçime yönelik yayın yapan kuruluşlarda değişiklikler meydana geldiğinin görüldüğü, bu kapsamda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca yayınların izlenmesi ve değerlendirilmesi sırasında bazı TV kanallarının daha önceden haber ağırlıklı ve seçime yönelik yayın yapmadıkları görülmekte iken, seçim dönemine girilmesinden bir süre sonra seçime yönelik yayın yapmaya başladıklarının belirlendiği, seçime yönelik yayın yapmaya başlayan yayın kuruluşlarına ait listenin (AKSU TV, SOKAK, İMC, MEDYA TV, 7/24, +1) Kurulumuza ekte sunulduğu, bu listede yer alan kuruluşların “Açık Uydudan Seçime Yönelik Yayın Yapabileceği Öngörülen TV Kuruluşlarına Ait Liste”ye dahil edilmesinin uygun olacağının bildirildiği anlaşılmıştır.

Ancak; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 4/2/2014 tarihli ve 380 sayılı yazı ekinde bulunan listede yer alan “MEDYA TV” Kurulumuzun 7/12/2013 tarihli ve 2013/567 sayılı kararı ile ilan edilen özel televizyonlar arasında yer aldığından, anılan yayın kuruluşu hakkında yeniden bir karar verilmemesi, diğer yayın kuruluşlarının, Türkiye’de ve Türkiye’ye yönelik olarak ülke çapında Türkçe yayın yapan “Özel Televizyonlar” bölümüne eklenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle; AKSU TV, SOKAK, İMC, 7/24 ve +1 logosuyla yayın yapan kuruluşların, Kurulumuzun 7/12/2013 tarihli ve 2013/567 sayılı kararının “SONUǔ başlıklı bölümünün, Türkiye’de ve Türkiye’ye yönelik olarak ülke çapında Türkçe yayın yapan “Özel Televizyonlar” başlıklı 3. maddesinin (a) fıkrasına eklenmesine karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç:

Açıklanan nedenlerle;

1- AKSU TV, SOKAK, İMC, 7/24 ve +1 logosuyla yayın yapan kuruluşların, Kurulumuzun 7/12/2013 tarihli ve 2013/567 sayılı kararının “SONUǔ başlıklı bölümünün, Türkiye’de ve Türkiye’ye yönelik olarak ülke çapında Türkçe yayın yapan “Özel Televizyonlar” başlıklı 3. maddesinin (a) fıkrasına eklenmesine,

2- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

3- Karar örneğinin;

a) İçişleri Bakanlığına,

b) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına,

gönderilmesine,

c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine,

8/2/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

 

 

 

Üye

Üye

Üye

İbrahim ZENGİN

Zeki YİĞİT

Hakkı MANAV