13 Şubat 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28912

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                       12 Şubat 2014

         69471265-305-1109

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 6/2/2014 tarihli ve 69471265-305-966 sayılı yazımız.

                         b) 6/2/2014 tarihli ve 68244839-140.03-45-79 sayılı yazınız.

             Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı’na katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Şubat 2014 tarihinden itibaren Belçika ve Tunus’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle söz konusu seyahate Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin de ilave edilmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             12 Şubat 2014

         68244839-140.03-49-85

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 6/2/2014 tarihli ve 69471265-305-966 sayılı yazınız.

                         b) 6/2/2014 tarihli ve 68244839-140.03-45-79 sayılı yazımız.

                         c) 12/2/2014 tarihli ve 69471265-305-1109 sayılı yazınız.

             Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı’na katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Şubat 2014 tarihinden itibaren Belçika ve Tunus’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle söz konusu seyahate Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin de ilave edilmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI