11 Şubat 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28910

YÖNETMELİK

Türkiye Bankalar Birliğinden:

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2012 tarihli ve 28260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Şirketlerin Risk Merkezi nezdindeki bilgilerden yararlanarak yazılım, model, rapor üretmeleri ve benzeri diğer ürünleri geliştirmeleri mümkündür. Ancak, her koşulda geliştirilen ürünler öncelikle Risk Merkezi’nin kullanımına sunulur. Risk Merkezi Yönetimi tarafından değerlendirilen bu kapsamdaki ürün tekliflerinden Risk Merkezi tarafından kullanılmasına karar verilen ürünlerin hak, mülkiyet ve telif hakları Risk Merkezine, kabul edilmeyenlerin hak, mülkiyet ve telif hakları ise şirketlere aittir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bankalar Birliği yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/4/2012

28260

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/12/2012

28502

2-

6/8/2013

28730