1 Şubat 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28900

TEBLİĞ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE

MADDE 1 – 28/12/2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Üçüncü Kısmının 8 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   “

8.

3.140.000,00-TL’dan yukarısı için

% 1.00

”

MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.