30 Ocak 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28898

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/1/2014

Karar No : 2014/02

Konu : Mula li, Milas lesi, Gllk Beldesi

618 nolu parsel ve devletin hkm ve tasarrufundaki alanlar

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 6/1/2014 tarih ve 117 sayl yazsna istinaden;

1- zelletirme kapsam ve programnda bulunan, mlkiyeti Trkiye Denizcilik letmeleri A.. adna kaytl Mula li, Milas lesi, Gllk Beldesi snrlar ierisinde yer alan 5.975,00 m yzlml 618 nolu parsel ile devletin hkm ve tasarrufundaki alanlar ieren toplam 142.879,05 mlik alana Yat Liman Alan (E=0,20; hmax=6,50 m) fonksiyonu nerilmesine ilikin Kurulumuzun 21/8/2013 tarih ve 2013/137 sayl Karar ile onaylanan 1/5.000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1.000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliine ask srecinde yaplan itirazlarn reddedilmesine,

2- Kararn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Gllk Belediye Bakanlna gnderilmesine karar verilmitir.