28 Ocak 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28896

TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE

GÖRE 2014 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA

CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NUMARASI: 2014/2)

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2013 yılı yeniden değerleme oranı olan %3,93 (üç virgül doksan üç) oranında artırılarak 1/1/2014 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda hesaplandığı gibi uygulanacaktır.

 

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesinin;

Kanunda Öngörülen Para Cezaları (TL)

2013 Yılında Uygulanan Para Cezaları (TL)

2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları (TL)

(a) bendinin 2 numaralı alt bendindeki ceza miktarları:

10.000

50.000

15.705

78.537

16.322

81.623

(a) bendinin 3 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

500

783

813

(a) bendinin 7 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

5.000

7.852

8.160

(a) bendinin 8 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

20.000

31.412

32.646

(a) bendinin 9 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

20.000

31.412

32.646

 

13/2/2013 tarihli ve 28558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2013 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2013/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.