18 Ocak 2014 Tarihli ve 28886 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6514     Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6515     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5752    154 kV (Aslanlar-Germencik) Brş.N.-DDY Sağlık TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin İse İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5753    Kahramanmaraş İlinde Tesis Edilecek Güvercin Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİK

—  Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2014-3)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2012 Tarihli ve E: 2011/87, K: 2012/176 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/4/2013 Tarihli ve E: 2012/158, K: 2013/55 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/6/2013 Tarihli ve E: 2011/79, K: 2013/69 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 18/6/2013 Tarihli ve E: 2012/147, K: 2013/78 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 3/10/2013 Tarihli ve E: 2013/28, K: 2013/106 Sayılı Kararı

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 16/1/2014 Tarihli ve 68 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri