9 Ocak 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28877

YÖNETMELİK

Süleyman Şah Üniversitesinden:

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/2011 tarihli ve 28051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Şah Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) GNO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler ile en fazla iki yarıyıl içinde mezun olabilecek durumda olan öğrenciler istedikleri takdirde, akademik danışmalarının onayını da almak şartıyla güz ve bahar yarıyılındaki normal ders yüklerini üçüncü yarıyıldan itibaren, azami 36 krediye kadar yükseltebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2013-2014 güz yarıyılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/9/2011

28051

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/3/2013

28600