9 Ocak 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28877

DÜZELTME

8/1/2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Anayasa Mahkemesinin; 2013/131 Sayılı Kararına ilişkin Resmî Gazete’nin 175 inci sayfasının yedinci satırında, 2013/132 Sayılı Kararına ilişkin Resmî Gazete’nin 192 nci sayfasının dokuzuncu satırında, 2013/133 Sayılı Kararına ilişkin Resmî Gazete’nin 212 nci sayfasının onüçüncü satırında geçen “Sosyalist Demokrasi” ibareleri “Özgürlük ve Dayanışma” olarak Anayasa Mahkemesinin 8/1/2014 tarihli ve C.01.0.YİM.0-103.99/40-155 sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.