8 Ocak 2014 Tarihli ve 28876 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Ekonomi, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Bitlis Eren Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Uzaktan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2013 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2013 Yılı Kasım Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2008/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/123 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/124 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/125 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2008/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/126 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/127 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/128 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/129 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/130 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2008/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/131 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/132 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/133 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri