25 Aralk 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28862

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

4077 SAYILI TKETCNN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 22 NC VE
T
KETC SORUNLARI HAKEM HEYETLER YNETMELNN

5 NC MADDELERNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN

ARTTIRILMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: TGM-2013/2)

Parasal snrlar

MADDE 1 (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 22 nci maddesinde belirlenen usule gre Trkiye statistik Kurumu tarafndan bildirilen retici Fiyatlar Endeksinde meydana gelen ortalama % 6,77 (alt virgl yetmiyedi) orannda art esas alnarak 1/1/2014 tarihinden itibaren geerli olmak zere:

a) 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 22 nci maddesinin beinci ve altnc fkralarndaki tketici sorunlar hakem heyetlerinin kararlarnn balayc olacana ilikin st veya tketici mahkemelerinde delil olacana ilikin alt parasal snr 1.272,19 TL,

b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tketici Sorunlar Hakem Heyetleri Ynetmeliinin 5 inci maddesinin nc fkrasnda, bykehir statsnde bulunan illerde faaliyet gsteren il hakem heyetlerinin uyumazlklara bakmakla grevli ve yetkili olmalarna ilikin alt parasal snr 3.321,17 TL,

olarak tespit edilmitir.

Yrrlk

MADDE 2 (1) Bu Tebli 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 3 (1) Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.