23 Aralık 2013  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28860

ATAMA KARARLARI

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/815

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliğine Faruk ELİEYİOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/12/2013

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/814

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına Ahmet Cemaleddin ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 5651 sayılı Kanunun Ek-1 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

19/12/2013

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Binali YILDIRIM

                  Başbakan                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı