19 Aralık 2013 Tarihli ve 28856 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2013/5688     Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Romanya Ulusal Savunma Bakanlığı Arasında Hidrografi ve Oşinografi Alanlarında İşbirliği Hakkında Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Aile ve Sosyal Politikalar, Gümrük ve Ticaret ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çukurova Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Erciyes Üniversitesi Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gazi Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—  İstanbul Teknik Üniversitesi Girişimcilik, İnovasyon ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Koç Üniversitesi Saha Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Hava Kurumu Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

—  Sermaye Piyasası Kurulunun 2014 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri