16 Aralık 2013 Tarihli ve 28853 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5526    Millî Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2013/5547     Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/5597     Okan Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Tıp Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/5598     Okan Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/5626     2014 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifeleri Hakkında Karar

2013/5647     İzmir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2013/5648     İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2013/5656    Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Kaynaklı Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2013/5628    Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2013/5653    İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Anka Teknoloji Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

—  İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Uşak Üniversitesi Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri