8 Aralık 2013 Tarihli ve 28845 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2013/5608  Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Arasında İmzalanan OECD-Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanmasına İlişkin “Mutabakat Muhtırası”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar

—  Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Araştırma ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Bağlantı Elemanları-Petrol ve Doğal Gaz Kuyularında Kullanılan Çelik Çekme Sondaj Boruları ile İlgili Tebliğ (TS 4044) (No: MSG-MS-2013/39)

—  Altıköşe Normal Somunlar (Stil 1)-Mamul Kalitesi A ve B ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 4032) (No: MSG-MS-2013/40)

—  Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe-Metrik-Yuvarlak Vidalı-7 mm Adımlı Çekici/Çekilen Bağlantısındaki Çekme Kancası ve Gergi Tertibatı ile İlgili Tebliğ (TS 11918) (No: MSG-MS-2013/41)

—  Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe-Taçlı-Metrik-Yuvarlak Vidalı-7 mm Adımlı Çekici/Çekilen Bağlantısındaki Çekme Kancası ve Gergi Tertibatı İçin ile İlgili Tebliğ (TS 11919) (No: MSG-MS-2013/42)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/56)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/57)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri