6 Aralık 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28843

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Kuruma bağlı birlik ve hastanelerdeki yönetim görevinin tek kişiye verildiği hallerde, birleşen görevlerden üst görevin bağlı olduğu idareci disiplin amiri olur. Üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin (II) sayılı cetvelinin (3) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

 

3

Avukat

Genel Sekreter

Vali

”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin (III) sayılı cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/11/2012

28476

 

III SAYILI CETVEL

TAŞRA VE DÖNER SERMAYE TEŞKİLATI

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ

SIRA NO

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

HASTANE YÖNETİCİLİĞİ

 

1

Hastane Yöneticisi

Genel Sekreter

Vali

 

2

Başhekim, Müdür, Sivil Savunma Uzmanı

Hastane Yöneticisi

Genel Sekreter

 

3

Başhekim Yardımcısı, Eğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu / İdari Sorumlu), Kliniklere doğrudan bağlı olmayarak çalışan Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip ve Diş Tabibi ile Eczacı, Fizyoterapist, Biyolog, Psikolog, Tıbbi Teknolog,  Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Perfüzyonist, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Dil ve Konuşma Terapisti ve Başhekimlik bünyesinde çalışan diğer personel

Başhekim

Hastane Yöneticisi

 

4

Eğitim verilen Klinik ve Laboratuvarlar bünyesinde çalışan Eğitim Görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve Asistan

Eğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu)

Başhekim

 

5

Müdür Yardımcısı, Mühendis, Mimar ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel

Müdür (İdari ve Mali İşler)

Hastane Yöneticisi

 

6

Müdür Yardımcısı ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel

Müdür (Sağlık Otelciliği Müdürü)

Hastane Yöneticisi

 

7

Müdür Yardımcısı, Hemşire, Hemşire Yardımcısı, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laborant, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel

Müdür (Sağlık Bakım Hizmetleri)

Hastane Yöneticisi