29 Kasm 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28836

YNETMELK

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA KORUNMA NLEMLER YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA LKN YNETMELK

MADDE 1 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Korunma nlemleri Ynetmeliinin 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Bakanlk: Ekonomi Bakanln,

b) Genel Mdrlk: Bakanlk thalat Genel Mdrln,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan 30 (otuz) ibaresi krk olarak deitirilmi ve altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Soruturma, Genel Mdrlke yrtlerek dokuz ay iinde tamamlanr. Gerekli hallerde bu sre alt ay uzatlabilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin nc ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Korunma nleminin ciddi zarar nlemek veya gidermek iin gerekli olmaya devam ettiini ve yerli reticilerin piyasa koullarna uyum salamakta olduunu gsteren kantlarn tespit edilmesi halinde, nlemin sresi, resen veya bavuru zerine yeniden alacak soruturma sonucunda uzatlabilir. Sresi uzatlan nlem, balang sresinin sonundaki durumuna kyasla daha kstlayc olmayacak ve liberalize edilmeye devam edilecektir. Bu durumda nlemin toplam sresi Dnya Ticaret rgt yesi lkeler iin on yl aamaz.

Korunma nlemine tabi olmu bir rnn Dnya Ticaret rgt yesi lkelerden yaplan ithaline, uygulama sresi en az iki yl olmak artyla, daha nce uygulanm olan nlem sresinin yarsna eit bir sre boyunca yeniden korunma nlemi uygulanmaz.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Kurul yeleri, ilgili taraflar ile 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayl Hukuk Usul Muhakemeleri Kanununun 248 inci maddesinde belirtilen trde ilikide bulunduklarnn tespiti halinde toplantlara katlamazlar.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan Mstearlk ibaresi Bakanlk olarak deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 17 Bu Ynetmelik hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.