22 Kasım 2013 Tarihli ve 28829 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/5596     Türkiye Sınırları İçerisinde At Yarışları Düzenleme, Yurt İçinde ve Yurt Dışında Düzenlenen Yarışlar Üzerine Yurt İçinden ve Yurt Dışından Müşterek Bahis Kabul Etme Hak ve Yetkisinin 6 Ay Süre ile Türkiye Jokey Kulübüne Devredilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

 

GENELGE

—   2013/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2012 Tarihli ve E: 2010/92, K: 2012/86 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2012 Tarihli ve E: 2011/47, K: 2012/87 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2012 Tarihli ve E: 2011/48, K: 2012/88 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 27/9/2012 Tarihli ve E: 2011/16, K: 2012/129 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/10/2012 Tarihli ve E: 2012/1, K: 2012/147 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2012 Tarihli ve E: 2011/88, K: 2012/175 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/6/2013 Tarihli ve E: 2013/22, K: 2013/73 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/6/2013 Tarihli ve E: 2013/35, K: 2013/75 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 18/6/2013 Tarihli ve E: 2013/53, K: 2013/81 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/107, K: 2013/90 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


21/11/2013 tarihli ve 28828 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Başbakanlık ve Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi ile Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.