15 Kasım 2013 Tarihli ve 28822 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gazi Üniversitesi Baş Ağrısı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12/11/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-57 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 17/9/2013 Tarihli ve 2013/664 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 2/10/2013 Tarihli ve 2012/144 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 2/10/2013 Tarihli ve 2013/514 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 2/10/2013 Tarihli ve 2013/1613 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


14/11/2013 tarihli ve 28821 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 1052 Sayılı TBMM Kararı ile Atatürk Üniversitesine Ait Yönetmelik yayımlanmıştır.