14 Kasım 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28821

SINIR TESPİT KARARI

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/759

1 – Afyonkarahisar İli Merkez İlçesine bağlı Ataköy, Erenler, Akçin, Bayatçık, İsmailköy, Küçükçobanlı, Çakırköy, Sadıkbey, Demirçevre ve Kışlacık Köylerinin tüzel kişiliğinin kaldırılarak Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

13/11/2013

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                 Muammer GÜLER

                  Başbakan                                                  İçişleri Bakanı