14 Kasım 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28821

ATAMA KARARI

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/758

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Orman Genel Müdürlüğüne Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

13/11/2013

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı